Cito scores basisscholen rotterdam

Datum van publicatie: 15.03.2019

In de figuur zijn de huishoudens in drie groepen verdeeld naar hoogte van het huishoudensinkomen tertielen. Ontwikkeling gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders - - - - - - Basisonderwijs, vmbo, avo onderbouw, mbo 1 Havo, vwo, mbo Hbo-, wo-bachelor Hbo-, wo-master, doctor De afgelopen 8 jaren variëren de gemiddelde eindscores van kinderen per opleidingsniveau van de ouders maar heel weinig.

Openbare Basisschool De Triangel. Jenaplan Basisschool De Blijberg. Een jaar eerder was het verschil eveneens 11 punten. Home Basisscholen Rotterdam Vind informatie over basisscholen in Rotterdam. Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs. Deze score wordt door Cito omgezet naar een schaal van en met behulp van een formule die jaarlijks wordt aangepast op basis van de moeilijkheidsgraad van de toets. Jongens en meisjes behalen gemiddeld bijna een even hoge totaalscore op de Centrale Eindtoets.

Scholen die slecht scoren bij begrijpend lezen kunnen vanaf nu hun licht opsteken bij scholen die op dat onderdeel juist goed scoren. Bekijk privacyverklaring en cookiegebruik, cito scores basisscholen rotterdam. Da Costaschool v BSO. Een jaar eerder was het verschil eveneens 11 punten. Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs.

Uitslagen Centrale Eindtoets naar achtergrondkenmerken

Openbare Basisschool Pierre Bayle. Ontwikkeling gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders - - - - - - Basisonderwijs, vmbo, avo onderbouw, mbo 1 Havo, vwo, mbo Hbo-, wo-bachelor Hbo-, wo-master, doctor De afgelopen 8 jaren variëren de gemiddelde eindscores van kinderen per opleidingsniveau van de ouders maar heel weinig.

School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling. Wegens selectiviteit van het bekend zijn van de hoogste behaalde opleiding is het toepassen van weging noodzakelijk om tot een representatieve verdeling van hoogst behaald opleidingsniveau te komen.

De onderwerpen die u interesseren in uw inbox wanneer u ze wilt ontvangen.

  • Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen van ouders - laagste tertiel middelste tertiel hoogste tertiel De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is. Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen van ouders.
  • Voor kinderen met ouders die als hoogte opleiding 'basisonderwijs, vmbo, avo onderbouw, mbo1' hebben fluctueert de gemiddelde score rond Digitale krant Digitale versie van de krant op uw smartphone of tablet.

We zijn er trots op dat we dit aandurven. Bergse Veld, Overschie? CBS de Regenboog, school voor Speciaal Onderwijs, cito scores basisscholen rotterdam. In Het Rotterdams Onderwijsmanifest beloven scholen de huidige taalachterstand van twee jaar bij allochtone kinderen binnen vijf jaar te halveren. Opvallend is dat de zeven witte basisscholen in Rotterdam het juist uitstekend doen.

Eindtoets Zoek binnen Onderwijs in cijfers Zoek. Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs?

Alle basisscholen in Rotterdam:

Indien van één van de ouders het opleidingsniveau bekend is, dan wordt deze meegenomen. Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders max. Tip hier onze journalisten.

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs die deelnamen aan de Centrale Eindtoets. Leerlingen met een Turkse migratieachtergrond hebben meer moeite met de taal- en rekentoets dan leerlingen uit andere herkomstgroepen. We hebben niets te verbergen! Een eenmalige Cito-score zegt niet zoveel', eventueel met de intro van het stuk erboven, cito scores basisscholen rotterdam. Linken kan altijd, vindt secretaris J?

Alle basisscholen in Utrecht:

Scholen met een gemengde populatie tot 25 procent allochtonen komen er het slechtst van af. Gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets naar migratieachtergrond. De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs.

  • Christelijke Basisschool Willem van Oranje.
  • Bij de tabellen is een indeling in tertielen gemaakt.
  • Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs.
  • Het opleidingsniveau van personen in de BPR, en dus ook van ouders, is niet integraal bekend.

Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders max? Openbare Basisschool Pierre Bayle, cito scores basisscholen rotterdam. Bijvoorbeeld over de tevredenheid van leerlingen of Cito-scores. Deze teleurstellende uitkomst was geen reden voor de schoolbesturen niet tot openbaarmaking over te gaan.

Mariasch v Kath BSO. In de figuur zijn de huishoudens in drie groepen verdeeld naar hoogte van het huishoudensinkomen tertielen! De Kralingsche School voor Basisonderwijs.

Uitslagen eindtoets

Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen van ouders - laagste tertiel middelste tertiel hoogste tertiel De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is.

Basisschool Het Open Venster. De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is.

Islamitische Basisschool Ibn I Sina. Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen van ouders - laagste tertiel middelste tertiel hoogste tertiel De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is. Indien van n van de ouders het opleidingsniveau bekend is, cito scores basisscholen rotterdam, dan wordt cito scores basisscholen rotterdam meegenomen!

Bij het opleidingsniveau van de ouders wordt het hoogst behaald opleidingsniveau van de vader en moeder vergeleken en indien beide bekend zijn wordt het hoogste niveau meegenomen.

Goed om te weten:

Comments

  1. Gekeken is tot welke van deze 3 groepen het huishouden van de leerling hoort. Da Costaschool v BSO.

Voeg een reactie toe

© 2019 westerncommerciallighting.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |